journal;islam;islamic studies;studi islam;scopus;jurnal scopus;indonesia;al-jami'ah;jamiah;jami'ah;al-jamiah;akreditasi;jurnal terakreditasi;jurnal internasional;international journal;free journal;online journal;jamiah;open access journal

Vol 39, No 2 (2001)

Table of Contents

Editorial

Editorial

Articles

A. Qodri Azizy
Azyumardi Azra
Muhammad Rifa’I Abduh
Syarif Hidayatullah
Amri Yahya
M. Amin Abdullah
Abdul Munir Mulkhan
Susiknan Azhari
Muhyar Fannani
Syamsul Anwar
Sukamto Said
Latiful Khuluq